Motum + Modernisering = Sant

Att modernisera en hiss är positivt för såväl plånbok som miljö – tidsenligt helt enkelt, men hur arbetar Motum med modernisering av hissar och vilka utmaningar detta innebär 2023?

Vad innebär modernisering av hissar?

Istället för att fullständigt byta ut en hiss så är det möjligt att modernisera den. Att modernisera hissen innebär att man uppdaterar befintlig lösning med den senaste tekniken, tryggar prestanda och säkerställer hög nivå för hisskorg, styrsystem, dörrar m.m. När en hiss varit i drift i ca 20-25 år så behöver den genomgå renovering för att ovan nämnda funktioner ska fungera och att resan blir såväl sömlös som säker.

När hissen moderniseras så försöker man att behålla så många delar som möjligt. Detta möjliggör att man kan bevara den gamla känslan samtidigt som man uppdaterar nödvändiga funktioner. För oss på Motum så är modernisering av hissar något som vi håller nära hjärtat – en viktig del av vår verksamhet!

På vilket sätt reducerar moderniseringen miljöförstöring?

Genom att modernisera hissen så kan man inte minst trygga reducerad miljöförstöring på grund av ökad energieffektivitet. Därmed minskar man energiförbrukningen och koldioxidutsläpp från elproduktion som krävs för att driva hissen. Äldre hissar kan vara mycket ineffektiva när det gäller förbrukning av energi – vilket är en stor miljöbov.

Vidare så kan en moderniserad hiss verka med hjälp av regenerativ drivteknik som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Detta kan i förlängningen nyttjas för att driva hissen uppåt igen.

Ytterligare exempel på hur modernisering ger positiv miljömässig påverkan är att uppgradering till mer hållbart material minskar behovet för reparationer och underhåll. Detta leder till minskad förbrukning av resurser – alltså mindre avfall och därmed reducerad miljöpåverkan för produktion av hisskomponenter.

Vilken är den största utmaningen med att modernisera en hiss?

Det finns många utmaningar med att modernisera gamla hissar. Det kan vara svårt att hitta delar som passar till en äldre hiss på marknaden. Vidare så kan äldre byggnader vara planerade så att hisschaktet är svåråtkomligt och därmed blir det svårare att modernisera den. Även ändringar i form av standarder och föreskrifter kan öka kostnader och begränsa vilka alternativ som föreligger.

Vilka delar av hissen är möjliga att uppgradera?

Stora delar av hissarna är fullt möjliga att modernisera såsom: styrsystem, hissmotor, hissdörrar, hisskorg, säkerhetsfunktioner och kommunikationssystem.

Styrsystem

Det är viktigt att modernisera hissens styrsystem för att hålla själva navet intakt – hissens hjärna. Att ha ett modernt styrsystem tryggar effektiv och pålitlig transport och funktion.

Hissmotor

När man moderniserar hissmotorn så vill man trygga kompatibilitet, det vill säga att den nya motorn är kompatibel med styrsystemet. Dessutom vill man tillgodose effektivitet, säkerställa att den är miljösnål, tillförlitlig och slutligen se till så att installationen av motorn utförs korrekt av kvalificerade tekniker.

Hissdörrar

Genom att uppgradera hissens dörrar är det möjligt att öka hissens tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet till exempel genom att ha större dörrar eller automatiska dörröppnare.

Hisskorg

Att trygga en stabil, säker och komfortabel hisskorg är nyckeln till en fulländad modernisering – en ny korg kan öka hixssens kapacitet och förbättra tillgängligheten.

Säkerhetsfunktioner

En av de primära anledningarna till att modernisera hissen är för att tillgodose säkerhetsfunktionerna, så att de efterlever nya föreskrifter och krav på säkerhet.  Nödtelefon för hissar, överbelastningsskydd och nödstopp är några av de funktioner som bidrar till en säker hiss.

Kommunikationssystem

När hissen moderniseras är det centralt att uppdatera det kommunikationssystem som föreligger. Kommunikationssystemet ska vara kopplat till en larmcentral som är bemannad under dygnets alla timmar.

Vill ni veta mer?

Motum har lång erfarenhet av att implementera modernisering med stor hänsyn till miljö och säkerhet.