Kärnvärden

Motum Port har fastställt tre kärnvärden som är vägledande för vårt arbetssätt och beskriver vad vi står för. Våra kärnvärden genomsyrar företagskulturen och hjälper oss att uppnå våra mål och vår vision.

Enkelhet
”Genom Enkelhet i allt vi gör underlättar vi vardagen för våra kunder och medarbetare”

Engagemang
”Genom ett Engagerat sätt tar vi oss an varje projekt med energi, närvaro och omtanke”

Hållbarhet
”Genom att tänka Hållbart i allt – människa, miljö och ekonomi – blir vi en ansvarsfull och långsiktig partner”

Hållbarhetsredovisning 2021

Välkommen att ta del av Motum-koncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021. Rapporten ger en helhetsbild av koncernens hållbarhetsarbete med fokus på vad vi åstadkommit under det gångna året och vad vi kommer att arbeta vidare med under 2022.

Hållbarhetsredovisning 2020

Välkommen att ta del av Motum-koncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020. Rapporten ger en helhetsbild av koncernens hållbarhetsarbete med fokus på vad vi åstadkommit under det gångna året och vad vi kommer att arbeta vidare med.