Motum-koncernen

Motum Port är en del av Motum – Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör. Koncernen består av 12 regionalt marknadsledande och oberoende hiss- och portföretag.

Vår vision är att Motum ska vara det självklara valet för den medvetna hiss- och portköparen. Tillsammans leder vi utvecklingen av hiss- och portlösningar på ett innovativt, hållbart och ansvarsfullt sätt in i framtiden med ett tydligt livscykelperspektiv.

Vår mission är att med hållbarhet i fokus förse människor och företag med hiss- och portlösningar som gör att de kan leva och verka med sin fulla potential.

Vår affärsidé är att erbjuda hållbara, innovativa och flexibla hiss- och portlösningar till fastigheter i Norden. Genom entreprenörskap, teknisk kompetens och förståelse för varje fastighets unika behov hjälper vi våra kunder till de långsiktigt bästa lösningarna.

Vår uppförandekod guidar oss i vårt arbete för att skapa en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverksamhet som genomsyras av hållbarhet. Uppförandekoden tydliggör för våra medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Den grundar sig på våra kärnvärden och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen. Länk till Uppförandekod

Välkommen att läsa mer om oss på www.motum.se