Kontakta oss

Motum Port AB
Box 11034, 161 11 Bromma
Besöksadress: Ranhammarsvägen 29
Org. nr. 556539-6503

Telefon: 073 961 71 04
Felanmälan: 08 128 181 00
Mail: info@motumport.se
Ekonomifrågor: ekonomi@motumport.se

Fakturaadress:
Motum Port AB
FE 920 Scancloud
831 90 Östersund

Faktura via epost:
motumport@pdf.scancloud.se

Staffan Håkansson, vd
073 961 71 04
staffan.hakansson@motumport.se

Mats Håkansson
073 961 71 01
mats.hakansson@motumport.se

Kaj Wiklund
073 961 71 02
kaj.wiklund@motumport.se

Mattias Rösth
073 961 71 07
mattias.rosth@motumport.se

Robert Vestergren
073 961 71 23
robert.vestergren@motumport.se

Patrik Halin
073 961 71 08
patrik.halin@motumport.se

Magnus Bengtsson
073 961 71 15
magnus.bengtsson@motumport.se

Rasmus Persson
073 092 86 49
rasmus.persson@motumport.se

Region Eskilstuna/Västerås

Kim Logrén
073 961 71 30
kim.logren@motumport.se