Portservice

Attraktiva serviceavtal för era portar!

Alla portar behöver ses om ibland. Portar med undermålig skötsel ökar driftstopp och resulterar ofta i större kostnader i framtiden. Genom att teckna serviceavtal med Motum Port förlänger du livslängden på din port och minskar risken för olyckor och plötsliga och kostsamma fel eller att porten helt måste bytas ut. Det kan exempelvis medföra stora energiförluster om porten inte stänger ordentligt.

Vid service genomförs en syn av porten ur ett säkerhets- och driftperspektiv. Teknikern kontrollerar även att porten låses på rätt sätt och inte går att rycka upp vid inbrottsförsök. Därmed minskar risken för inbrott. Dessutom kan en välskött och uppgraderad garageport gör boendet attraktivare och öka värdet på fastigheten.

Motum Port har ett nära samarbete med flera av de ledande tillverkarna och kan därför erbjuda en snabb reservdelshantering. Vi servar och utför underhållsarbete av följande porttyper och system från samtliga tillverkare:

  • Industriportar
  • Garageportar
  • Automatiska dörröppnare och skjutdörrar
  • Lyftbord, saxbord och lyftanordningar
  • Dockningsstationer
  • Jalusier
  • Branddörrar och fasaddörrar
  • Rullstols- och barnvagnsramper
  • Handikapphissar
  • Bomsystem

Dessutom kan vi utföra mindre svetsarbeten och även större byggsmide genom underentreprenör.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra attraktiva serviceavtal!

Vad ingår i serviceavtalet?

Regelbundna genomgångar av säkerhet- och driftanordningar samt smörjning, rengöring och justeringar. Planering av antalet servicebesök och innehåll sker utifrån garageportens skick, ålder, fabrikat, miljö och i vilken omfattning garageporten används. Det skapas listor löpande ur vårt system över inplanerade besök nästkommande månad och samtidigt skapas en serviceorder som delegeras till ansvarige underhållstekniker. Innan ett servicebesök påbörjas ska arbetet aviseras. Om tekniker ser att det finns behov av reparation så skapas det en order och utför reparationen snarast möjligt. Återrapportering sker via e-mail.

Felanmälan och jourutryckningar

Felanmälan dagtid
Vid felanmälan dagtid (7-16) svarar vår egen personal, de skapar en arbetsorder i vårt system som vidare skickas med sms till respektive distrikttekniker. Vid akuta driftstopp som t.ex. folk fast får tekniker även ett samtal. Vid behov av reservdelar tar våra områdestekniker själva ansvar för att ett mindre lager finns tillgängligt i bilen samt för ev. inköp. Våra tekniker har inga styrda leverantörer vilket innebär att reservdelar kan hämtas från den leverantör som ligger närmast till hands. Efter utförd åtgärd kontaktar tekniker kund och avrapporterar arbetet i systemet. Efter att arbetsorder är klar och behandlad av administratör sker återkoppling enl. kundens begäran per mail, alternativt genom ett telefonsamtal eller sms med en kort beskrivning av åtgärd. Vid större reparationer kontaktas kund med en offert.

Jourutryckningar
Under jourtid ((16-7) samt helg) kopplas samtalen till en jourtjänst som ringer direkt till vår jourtekniker. Tekniker ringer upp personen (om de lämnat sitt telefonnummer) och talar om att vi är på väg. Garageport igångsätts i mesta möjliga mån. Alla reparationer som inte är akuta sker i efterhand under dagtid. Återkoppling enl. kundens önskemål.

Vår serviceorganisation

Våra tekniker
Våra tekniker är uppdelade områdesvis med olika arbetsuppgifter men tar ett gemensamt ansvar över respektive område. Genom tätt samarbete med varandra och bred kompetens sker en utveckling av problemlösning och logiskt tänkande. Våra tekniker ska kunna ta egna initiativ och själv ansvara för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten.

Arbetsledare
Vår arbetsledare har regelbundna möten med samtliga tekniker för att följa upp att order blir utförda i tid och att återrapporteringar fungerar. Tekniker och arbetsledare får även möjlighet att följa upp ev. problemhissar. Arbetsledaren planerar och utvecklar serviceorganisationen tillsammans med sina tekniker.

Administration
Vår administration är även de som tar emot felanmälan under dagtid. De fakturerar, administrerar besiktningar och avtal samt har daglig kontakt med våra tekniker. De ser till att ni får svar på era frågor oavsett det gäller hissfel, fakturor eller pågående reparationer. Vårt mål är att svara i telefonen inom 3 signaler och att svara på inkommande mail inom 24 timmar.

Säkerhetsbesiktning och underhållspanering

Den årligt återkommande säkerhetsbesiktningen
Vi biträder besiktningsman vid den årligt återkommande säkerhetsbesiktningen. Vid ev. anmärkningar skapas en arbetsorder. Vårt mål är att placera ett av servicebesöken nära den årligen återkommande säkerhetsbesiktningen för att minska risken för anmärkningar. Vid större reparationer kontaktas kund med en offert. Besiktningsprotokoll är även ett av våra underlag för långsiktig underhållsplanering. Ofta blir noteringar på besiktningsprotokollet anmärkningar året därpå. Med framförhållning finns större möjlighet att få godkända protokoll.

Underhållsplanering
Underhållsplanering är en del av våra dagliga rutiner. Med hjälp av dialog med våra tekniker, den årligt återkommande besiktningen samt med statusbedömningar gör vi en plan för varje garageport. Vårt mål är att minska driftstopp och förlänga garageportens livslängd genom att arbeta proaktivt. Underhållsplanen är ett underlag för framtida nödvändiga investeringar som redovisas vid akuta behov eller vid kundens årliga budgetarbete.

Serviceguide – Hiss & Port

Välkommen till Motums serviceguide för hissar & portar. Syftet med guiden är att göra det enklare för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att hissen och porten ska fungera bra samt vara säker att använda. Guiden är tänkt att fungera som en vägledning för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar som inte har någon hiss- eller portteknisk bakgrund.